Xena Kai InstaFitBio

Xena Kai

First Name: Xena
Last Name: Kai
Nationality: American
Date of Birth: January 26, 1992
Place of Birth: San Diego, CA, US
Hair Color: Black
Eye Color: Brown
Measurements: (US) 32-25-35 (EU) 81-63.5-89
Height: 5.2 ; 188 cm

Instagram – @xenakai

Xena-Kai-Wallpapers-Insta-Fit-Bio-1


Xena-Kai-Wallpapers-Insta-Fit-Bio-2

Xena-Kai-Wallpapers-Insta-Fit-Bio-3
Xena-Kai-Wallpapers-Insta-Fit-Bio-4
Xena-Kai-Wallpapers-Insta-Fit-Bio-5
Xena-Kai-Wallpapers-Insta-Fit-Bio-6

Related Posts

error: